فیلم های آموزشی اخلاقی
محتوای جلسات تربيت و تعالي سال 1401

مدرسین:
حجت الاسلام والمسلمین لک زايي
حجت الاسلام والمسلمین ملايي

 

محتوای جلسات نور مبین سال 1401
مدرس:
حجت الاسلام والمسلمین زارعی

 

محتوای جلسات ماه مبارک رمضان 1401

مدرسین:
حجت الاسلام سید احمد خاتمی-حجت الاسلام رضایی-حجت الاسلام سید نژاد
 

 

محتوای جلسات نور مبین سال 1400

مدرسین:
حجت الاسلام والمسلمین زارعی
حجت الاسلام والمسلمین رضایی

 


بانک نرم افزار